آدرس

کرج - منطقه اقتصادی فرودگاه پیام - فاز اول - بلوار شهید عباس بابایی - خیابان پنجم - بلوک چهل - قطعه ۱۰

شماره تماس

۰۲۶-۳۴۹۲۱۵۷۶

شماره WhatsApp

۰۹۰۲۱۴۷۱۲۸۸

ایمیل

info@arshidakala.com

لطفاً پیش از ارسال ایمیل یا تماس تلفنی، ابتدا پرسش‌‌های متداول را مشاهده کنید.